Jdi na obsah Jdi na menu
 


Borgiové epizody

 1 série: 

Epizoda 1:
Píše se rok 1492. Západní svět prochází hlubokou změnou. Kolumbus se plaví směrem do Nového světa. Středověké instituce se drolí. Papež Innocent VIII. umírá. Boj o nástupnictví je politická šachová partie. A tak jsou otevřeny dveře pro tu nejvíce fascinující, politicky obratnou a ambiciózní rodinu z těch, co kdy usilovaly o papežství - pro Borgie. Starý papež Innocent na smrtelném loži lamentuje nad pošpiněním trůnu svatého Petra a ptá se shromážděných kardinálů: "Kdo jej očistí?". Mnoho vážených italských šlechtických rodů očekává, že té cti se dostane jim. Ale je to arogantní Španěl, Rodrigo Borgia, s obratným přispěním svého syna Cesareho, kdo si dokáže, pomocí uplácení a podvodů, umést cestu k papežství. Rodrigo Borgia je teď papež Alexander VI. Alexander má málo času vychutnat si skvělé taktické vítězství, poněvadž musí řešit rozpory uvnitř rodiny. Cesare má na otce vztek kvůli jeho rozhodnutí, že se musí stát kardinálem, zatímco jeho mladší bratr Juan dostává místo v čele papežské armády. Jejich krásná sestra Lucrezia, pouze dvanáctiletá, zatím stojí mimo rodinný mocenský boj a jejich matka Vanozza je odsunuta do pozadí. Vzrůstá odpor mezi šlechtickými rody, zvláště pak kardinálů Della Rovereho a Orsiniho. A samozřejmě další nepřátelé čekají na příhodný čas, zatímco osnují plány jak svrhnout Borgie.

Epizoda 2:
Zatímco se Alexanderova nová láska Giulia zabydluje v paláci nedávno zesnulého kardinála Orsiniho, papežovi nepřátelé se proti němu dávají dohromady. Mocné kolegium kardinálů, na jejichž hlasech Alexanderova síla závisí, je rozdělené. Papež tedy plánuje opanovat prostor vytvořením nových postů a obsadit je svými spojenci včetně Cesareho. Nepřátelská frakce s Della Roverem v čele získává silnou zbraň - svědka sexuálního poměru mezi papežem a Giuliou. Jistá služka je připravená podat svědectví, že viděla tuto ženu přicházet a odcházet tajnou podzemní chodbou. Lucrezia se cítí zmatená, jakoby chycená v emocionálním minovém poli mezi otcovou milenkou a svou zavrženou matkou. Okouzlující Giulia je jí sympatická a vytvořila si s ní blízký vztah. Během příprav na formální proces proti Alexanderovi vysílá Cesare Micheletta, aby se infiltroval do Della Rovereho tábora. Michelettovi se opravdu podaří získat kardinálovu důvěru a dozví se informace o jeho plánu sesadit papeže. Borgiové nechají svědka papežovi chlípnosti zlikvidovat, Della Rovereho plány zmaří a upevní Alexanderovu moc nad Vatikánem.

Epizoda 3:
Ve Španělsku zuří inkvizice a královna Isabella vykázala židy. Papež Alexander v tom vidí příležitost, jak doplnit vyprázdněné pokladnice a nabídne jim vstup do Říma, samozřejmě za poplatek. Potřebuje si také zabezpečit mocenskou základnu před nepřátelskými státy a hodlá k tomu využít Lucrezii. Musí se vdát politicky výhodně, ale za koho? Rodina utratila všechny peníze, aby uplatili cestu k papežství, tudíž kde teď vzít peníze na přiměřené věno? Jednou z možností jsou příjmy plynoucí z přijetí tureckého prince Djema, jehož nevlastní bratr se snaží zbavit Djema možného nástupnictví v Konstantinopoli. Lucrezia a Juan si k přátelskému princi vytvoří blízký vztah, Lucrezia se mu svěřuje se svou úzkostí z manželství, které se pro ní chystá. Kardinál Della Rovere po zmařeném pokusu sesadit Alexandera prchne k výstřednímu Neapolskému dvoru a snaží se ho získat jako spojence proti papeži. Cesare chce zbavit rodinu nepřítele jednou provždy a posílá Micheletta, aby Della Rovereho zavraždil. Tento pokus selže, avšak alespoň znovu zmaří kardinálovi plány. Alexander nyní může přislíbit ruku Lucrezie Giovannimu Sforzovi, což vytvoří spojenectví s mocnými seveřany z Milána. A když se ukáže, že Djem má pro Alexandra větší cenu mrtvý než živý, nově jmenovaný kardinál Cesare vzdoruje úkolu zabít ho…

Epizoda 4:
Lucrezia žádá Giulii, aby jí pomohla připravit se na svatební den. Nicméně je velmi nešťastná, když se dozví o rozhodnutí otce, že její matce Vanozze není dovoleno svatby se zúčastnit. Cesare, který stále sleduje počínání Della Rovereho, posílá špiona, aby ho následoval do Florencie, kde kardinál hledá spojenectví se silnou a velice bohatou rodinou Medici. Chce, aby umožnili průchod francouzského vojska přes jejich území a konzultuje s politickým poradcem rodiny Machiavellim. Lucrezia a pro ni naprosto cizí Giovanni Sforza, jsou velkolepě oddáni, ale svatební hostina brzy zhořkne. Na začátku přispěje nezodpovědný bratr Juan urážlivě oplzlou hrou. Atmosféra dále houstne, když Cesare přijde se svou matkou Vanozzou. Jedná se o závažné porušení etikety, které znovu uráží starobylé rodiny, pro které jsou Borgiové obtížně tolerovatelní povýšenci. A situace se ještě zhorší, když Cesare tančí a bezostyšně flirtuje s Ursulou Bonadeo, manželkou mocného barona. Giovanni se cítí hluboce dotčený, ale dusí vztek v sobě, dokud nedostane Lucrezii samotnou, aby brutálně dovršil svatební den. Den, který pro Lucrezii začal nadějí a vzrušeným očekáváním, končí v pochmurném rozjímání o nešťastné budoucnosti.

Epizoda 5:
Lucrezia se snaží vyrovnat se svým novým životem, v jejím vztahu s manželem se střídá naprosté přehlížení se sexuálním násilím. Jejím únikem je silná náklonost k pohlednému mladému podkonímu Paolovi. Papež Alexander, sžírán pocity viny, že v politickém zájmu rodiny donutil svou dceru vstoupit do tak pokořujícího manželství, se obrací na bratrance svého zetě, kardinála Ascania Sforzu, aby pro jeho dceru zajistil ochranu před násilnickým a pletichářským mužem. Cesare se snaží přesvědčit Machiavelliho, aby zrušil dohodu s Della Roverem, která zahrnuje dovolit průjezd francouzských vojsk přes Florencii. Výměnou papež nabízí umlčet buřičského kazatele Savonarolu, který upoutává davy bouřlivým odsuzováním Medicejských. Cesare se zamiluje do Ursuly, manželky mocného barona, jehož urazil na Lucreziině svatbě. Jak se pochybné milostné avantýry sourozenců Borgiových vyvíjí, stále více sebevědomá Lucrezia nabádá Paola, aby poškodil, nebo špatně zajistil jezdecké sedlo jejího manžela. To způsobí, že Giovanni spadne a zlomí si nohu, což ho zneschopní a dočasně zabrání znásilňování. Cesare také zaútočí na svého rivala. S pomocí Micheletta zabije Ursulina manžela. Je to poprvé, co osobně vzal někomu život, ale nebude to naposledy…

Epizoda 6:
S Giovannim upoutaným na lůžku kvůli jeho zranění má Lucrezia dostatek svobody a užívá si vášnivý poměr s urostlým podkoním Paolem. Cesareho vztah s Ursulou je v troskách, když Ursula zjistí, že Cesare zabil jejího manžela. Navzdory jeho upřímným prosbám a omluvám, že to udělal pro ní, Ursula odchází do kláštera. Della Rovere dorazil do Paříže a učiní králi nabídku, aby vtrhl do Itálie, sesadil papeže Alexandera a pomohl na papežský stolec jemu a on pak bude podporovat nárok Francie na Neapol. Francouzský král Karel, v podstatě voják, je připraven nabídku přijmout. Alexanderovou odpovědí na francouzskou hrozbu je spojenectví s Neapolí, zpečetěné svatbou nejmladšího syna Joffreho se starší, smyslnou princeznou Sancií. Juan se stále více vymyká kontrole, Vanozzina muže zmlátí jako psa, a když ho Alexander pověří, aby zařídil svatbu mezi Joffre a Sancií, ohrozí celou dohodu sexem s ní. Když později Joffre vyzvídá detaily o Sancii, Juan odpoví “ona je anděl zrozený ze země neapolské”. A sám má v úmyslu ochutnávat ovoce té země kdykoliv se mu zachce.

Epizoda 7:
Válka je nevyhnutelná. Francouzská armáda pochoduje do Itálie a s mnohem silnějším dělostřelectvem obléhá a vyplení město Lucca. Zděšený Della Rovere si začne uvědomovat děsivost války a co vlastně způsobil své milované zemi. Francouzský král Karel ví, že stačí jeden dobře mířený, tvrdý úder a všechno se zhroutí. A má pravdu, síla starověké Itálie dávno vyprchala a země nemá před francouzskou válečnou mašinérií šanci. Jako jedno z prvních padne Miláno. Giovanni Sforza pravděpodobně brzy vyrazí stejným směrem. Ustaraný Alexander posílá Giulii na svůj statek za Lucrezií, aby o ní zjistila co může. Giulia zastihne mladou Borgiovnu v očekávání dítěte, jehož otcem velmi pravděpodobně není její manžel. Když se obě dozví, že Giovanni je připraven zběhnout na stranu Francie, Giulia přesvědčí Lucrezii, že musí uprchnout. Mezitím Florencie mazaně vyjednává, aby francouzská armáda přešla přes jejich území, pak už by mezi králem Karlem, Della Rovereho armádou a Římem nestálo nic... V Miláně představuje geniální Leonardo Da Vinci své nákresy a válečné koncepty králi Karlovi s Della Roverem a říká „v přemýšlení o takovém násilí a zkáze je určitá krása...”. Řím může brzy očekávat návštěvu této krásy.

Epizoda 8:
Lucrezia s Giulií uprchnou ze statku, protože mají strach z Giovanniho Sforzy. Ale jak se blíží k Římu, jsou zajaty francouzskou armádou. Ve Vatikánu Alexander hluboce přemýšlí. Marné naděje upíná k Juanovi a několika vojenským jednotkám, které zůstaly pod jeho velením. Ale opilého Juana musí nejprve rozzuřený Cesare vytáhnout z místního nevěstince a donutit ho bojovat. Juan vede své muže do bitvy s králem Karlem, přičemž je všem, kromě něho samotného, jasné, že jeho síly musí být rozdrceny daleko silnější francouzskou armádou, ve které jsou bojovníci zakalení stoletou válkou proti Anglii. Je to Lucrezia, jenž okouzlila krále Francie, kdo zařídí vyjednávání a vyjíždí přesvědčit Juana o jeho pošetilosti. Papežská armáda vyklidí pole. Cesare se shledá s milovanou sestrou, kterou posléze kvůli pokročilému těhotenství předá do péče sester v klášteře, kde je i jeho drahá Ursula. Della Rovere naléhá na Karla, aby vstoupili do nechráněných bran Říma. Tam rozrušený, ale odhodlaný papež hrozí kardinálům odplatou, pokud opustí Řím a jeho. Poté, vědom si možné destrukce města, očekává a připravuje se na setkání s králem, který by ho mohl sesadit a možná dokonce uvěznit.

Epizoda 9:
Vše se zdá být ztraceno. Papežská armáda byla ponížena svým ústupem z bojiště. Falešní spojenci Borgiů se vytratili. Dokonce i kardinálové, které Alexander podporoval a jmenoval, utekli. Alexander oblečený do skromného mnišského roucha se s francouzským králem setkává sám v ohromných prostorách chrámu sv. Petra. Papeže buď osvítil sám Duch svatý, nebo sehrál politický poker svého života. Není jasné jakým způsobem, ale Alexanderovi se nějak podaří přimět Karla, aby nezpochybňoval svatost Vatikánu. Král Karel je ve Vatikánu korunován Králem Francie a Neapole. K Della Rovereho zoufalství ponechá Řím nedotčený a vydá se s vojskem na jih, k jeho skutečnému cíli Neapoli. Borgiové jsou zpátky ve hře a prvním úkolem je rozvod Lucrezie s příslušníkem věrolomné milánské rodiny Sforzů. Giovanni je ponížen donucením k doznání, že manželství nebylo nikdy naplněno, kvůli jeho impotenci ... a to je teprve začátek. Odplata rodu Borgiů vůči těm, kdo dezertovali bude děsivá. Rodina také navštíví klášter, kde Lucrezia porodila chlapečka. S ním přišla na svět další generace borgiovských ambicí, intrik, kličkování a krutostí...

2 série:

Epizoda 1:
V prvním díle druhé řady se seznámíte s novou milenkou papeže Alexandra VI, jenž uspořádá pro občany Říma velkou pohanskou slavnost. Budou objeveny starověké artefakty. Rivalita mezi bratry Cesarem a Juanem pronikne na veřejnost; Lucrezia se upíná ke svému novorozenému dítěti a Della Rovere, zas jednou jako pastorační kněz, o vlas unikne pokusu o atentát.

Epizoda 2:
Paolo, mladý podkoní z Pesara, přijíždí do Říma, rozhodnutý vrátit se ke své Lucrezii a svému dítěti, které nedávno porodila, a které ještě ani neviděl. Mezitím se Gulia vyrovnává se svou novou úlohou (je součástí sexuální trojice) tím, že se zaměří na charitativní činnost. Společně s papežovou novou milenkou Vittorií, bere Alexandra v přestrojení pryč z města, aby mu ukázala pravou tvář chudoby. S pomocí dobrotivé prostitutky Beatrice se Paolo dostane k Lukrezii. Ta poprosí o pomoc Cesara, aby jim zorganizoval dostaveníčko. Rozhořčený Juan však na Cesara žárlí a pln naivních představ o rodinné cti, opilý napadne Paola. Mrtvého ho zanechá za rozbřesku před vilou Borgiů s falešným dopisem na rozloučenou, takže si všichni budou myslet, že nebohý Paolo spáchal sebevraždu.

Epizoda 3:
Když otec sdělí Lucrezii, že Paolo spáchal sebevraždu a tudíž mu nemohou vystrojit křesťanský pohřeb a přijde do pekla, Lukrezia se zhroutí a odmítne krmit své dítě i sebe. Alexandr má obavy o své vnouče a chřadne. Má však jisté podezření, že Paola zavraždil Juan. Lukrezia to tuší též. Rodina však bude muset brzy čelit daleko větší hrozbě. Francouzská armáda totiž pochoduje z Neapole – král Karel touží po pomstě za to, že ho Alexandr podvedl. Ba co hůř, k jeho vojenské síle se připojí také Giovanni Sforza, Lucreziin bývalý manžel se svou mocnou sestřenicí Catherinou. A tak Francouzi znovu obléhají Řím a zdá se, že tentokrát město opravdu padne, především díky Karlově vynikajícímu dělostřelectvu. Naštěstí přijde Cesare s elegantním plánem jak Francouze znovu přelstít. Mezitím přijíždí do Říma bez povšimnutí Della Rovere a hledá spojence pro své nové spiknutí s cílem zavraždit papeže.

Epizoda 4:
Alexandrův dávný nepřítel, Ludovico z Milána a mocný vévoda z Mantovy, Gonzaga, chtějí papežovo požehnání. Hodlají se totiž spojit s Benátkami a zaútočit na francouzskou armádu, která stále ještě pustoší italský venkov. Cesare zjišťuje, že ustupující Francouzi vypálili klášter sv. Cecílie a jeho milovaná Ursula zemřela. A tak s Michelettem najmou skupinku nemilosrdných vrahů a chtějí se pomstít. Alexandr s Cesarem nechávají Lukrezii na starosti Vatikán a připojují se k italskému vojsku, které čelí francouzskému ničivému dělostřelectvu. Ovšem Francouzi z děl nakonec nevystřelí – ať už díky Alexandrovým papežským motlitbám nebo kvůli zabijákům, které najal Cesare, a kteří ovládli nepřátelské muniční sklady. Krvavá bitva nakonec skončí remízou, ovšem prohnaný Alexandr se chce prodrat až na vrchol, a tak sebere opuštěnou francouzskou válečnou kořist.

Epizoda 5:
Alexander je odhodlán vypořádat se se dvěma trny, které má v oku: s povýšenou rodinou Sforzových a vzpurným mnichem Savonarolem. Vyšle Cesara na sforzův hrad ve Forli s požadavkem, aby rodina odpřísáhla svou věrnost Římu. On sám mezitím cestuje do Florencie v přestrojení, aby si poslechl mocné Savonarolovo kázání. Netuší však, že se zde pohybuje i Della Rovere, jehož plán zabít papeže dostal od Savonarola požehnání. Ve Forli Catherina milostivě přijme Cesara a pokouší se ho svést. Odmítne však přísahat věrnost papeži. Rozzuřený Cesare zabije jejího bratrance Giovanniho a pomstí se tak za to, jak brutálně zacházel s jeho sestrou Lukrezií během jejich nešťastného manželství. Blesk udeří do Baziliky sv. Petra zrovna, když se uvnitř odehrává mše a její střecha se zhroutí. Alexandr téměř přijde o život, ale statečně se snaží zachránit chlapce ze sboru, kteří uvízli pod sutinami.

Epizoda 6:
Alexandrovy politické problémy jsou čím dál horší: Cesare svým neuváženým zabitím Giovanniho utvrdil nepřátelství mezi mocným rodem Sforzů a Borgiovými, Piero de Medici mezitím přijíždí do Říma se zprávou, že Savonarola nyní vládne Florencii a papežské vklady v Bance by se mohly ztratit. Alexandr se zoufale snaží najít nové spojence, a tak požádá Vanozzu, aby přesvědčila Lukrezii k další svatbě. Jenže dcera urputně odmítá. Po boku své matky a Giulie konfrontuje kardinála Versucciho a Piccolominiho a požaduje, aby odevzdali chudým peníze, které jim patří. Cesare ve Florencii konfrontuje Savonarola, málem ho však zabije mnich z dětské armády. Ve snaze dokázat otci, že je schopen převzít kontrolu nad papežskou armádou, se Cesare a jeho parta pokusí ukrást Medicejské zlato. Jenže ho čeká zklamání, jeho bratr Juan se totiž vrací ze Španělska, aby se znovu ujal vedení vojska.

Epizoda 7:
Juan se vrací ze Španělska doprovázen družinou generálů, které vede nabubřelý Don Hernando. Alexander je ohromen znovunalezenou důvěrou svého syna a nařídí mu, aby vedl papežská vojska a obléhal s nimi hrad Catheriny Sforzy. Lucrezia se i nadále brání pokusům, aby se provdala – její otec ze všech ženichů preferuje bohatého Janovského prince obchodu jménem Calvino – ovšem zarputilá Lucrezia raději flirtuje s jeho mladším bratrem Raffaellem. Della Rovere najal mladého mnicha s andělskou tváří coby sebevražedného vraha pro svůj vražedný plán. Mezitím Juanovo obléhání Forli dojde do slepé uličky, podaří se mu však unést Catherinina syna Benita, kterého mučí na hradních zdech a vyhrožuje, že ho zabije. Hernando je jeho chováním znechucen. Záhy odhalí Juanův sprostý původ a zbabělou povahu, když papežův synek v děsu prchne před náhlým útokem Ludovica Sforzy…

Epizoda 8:
Juan je zpět v Římě, chlubí se zraněnou nohou a těší se chválou o svém statečném chování, ačkoli byla jeho armáda u Forli poražena. Ovšem Hernando přivede Benita do Říma a Cesare se nemůže dočkat, až se jeho otec dozví pravdu o bratrově zbabělosti. Juan, zahořklý a ponížený, pomalu umírá nakažen syphilis a svou bolest tiší opiem, na kterém si vytvořil závislost. Lucrezia, Giulia a Vanozza zjišťují, že práce na vylepšení sirotčince, která požadovali po kardinálech ještě ani nezačaly, a tak se rozhodnou je vydírat. Lucrezia se stále vykrucuje z manželství s Calvinem a nepřestává flirtovat s jeho bratrem. Della Roverův atentát dělí od uskutečnění jedna poslední překážka: jak nahradit papežova ochutnávače vlastním agentem? Zatímco Della Rovere zvažuje morální dilema spojené se zabitím dobrého člověka, ovšem s dobrým účelem a vyšším cílem, jeho komplic Antonello vezme věci do svých rukou…

Epizoda 9:
Nastaly Velikonoce, ovšem Alexander stále pokračuje v půstu. Je najat nový ochutnávač a je to právě Antonello, Della Roverův zabiják, který je připraven zaútočit. Ve Florencii vyzývá Cesare Savonarola ke zkoušce ohněm. Mezitím Raffaello oficiálně žádá o Lucreziinu ruku, ovšem Alexander posílá bratry balit. Giulia přesvědčuje Alexandera, že jeho papežství je dobré, a tak skončí s půstem a vystrojuje oslavu při příležitosti křtu Lucreziina dítka. Během party se však dostane Juan absolutně mimo kontrolu a ohrozí život sestřina miminka. Klidný Cesare nakonec vykoná to, co je třeba.

Epizoda 10:
Zatímco si Alexander dělá starosti, že se Juan nevrátil domů, Savonarola je mučen na skřipci, ovšem přiznat se jen tak nehodlá. Cesare odhodlaný zničit jeho duchovní dědictví i tělo, zfalšuje jeho doznání a Savonarola je upálen jako kacíř. Objeví se nový nápadník, ucházející se o Lukreciinu ruku – Alfonso z Aragonu, jenž právě přijíždí do Říma. Lukrecia si s ním hraje stejně jako s ostatními, ovšem ke svému překvapení v něm najde zalíbení a oznámí, že se za něj provdá. Papežova radost z dceřina sňatku však trvá jen krátce – dostanou se k němu děsivé zprávy, které následně potvrdí Cesarovo doznání. Později se však, během oslav Lucreciina zasnoubení, dají nad sklenkou vína Alexander s Cesarem opět dohromady. Jenže je tu také Antonello a Cesare si nebezpečí uvědomí až příliš pozde, když přiloží papež otrávený pohár ke svým rtům…